เผยกรุงนิวเดลีของอินเดียเป็นเมืองหลวงที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก

หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เฝ้าติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ฝุ่นพิษที่เป็นละออกขนาดเล็กที่เรียกว่า พีเอ็ม 2.5 ในเมืองหลวงต่าง ๆ ทั่วโลกระบุว่า กรุงนิวเดลี ของอินเดียเป็นเมืองหลวงที่มีสภาพมลพิษมากที่สุดในโลกในปี 2018

ไอคิว แอร์วิชวล ซึ่งเป็นหน่วยงานในสวิตเซอร์แลนด์ที่รวบรวมข้อมูลสภาพอากาศของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกและกรีนพีซ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสิงแวดล้อมระบุว่า กรุงนิวเดลี ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 20 ล้านคน เป็นเมืองที่มีมลพิษมากที่สุด ตามมาด้วยอันดับ 2 คือ กรุงธากา นครหลวงของบังกลาเทศ และ ที่ 3 คือ กรุงคาบูล ของอัฟกานิสถาน ทั้งสองหน่วยงานระบุว่า สภาพอากาศที่เป็นพิษของอินเดีย เกิดจากการปล่อยควันพิษของยวดยานพาหนะและจากโรงงานอุตสาหกรรม ฝุ่นจากการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ และควันจากการเผาขยะและ เศษซากที่เหลือของพืชผล ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือพีเอ็ม 2.5 โดยเฉลี่ยตลอดปี 2018 อยู่ที่ 113.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร นอกจากกรุงนิวเดลี นครหลวงแล้ว เมืองอีก 15 แห่งในอินเดีย ยังติดอันดับ 20 เมืองที่ที่มีสภาพมลพิษมากที่สุดในโลก.