มหาปุโรหิตของชาวสะมาเรีย

ผนังด้านหนึ่งถูกปกคลุมด้วยรูปของชายเคราเคราเคราเก่าที่สวมเครา นักบวชซึ่งเป็นผู้พิทักษ์ของพิพิธภัณฑ์ชี้ไปที่หนึ่งในพวกเขาและกล่าวว่า “นั่นคือพ่อของฉัน, kohen gadolหรือมหาปุโรหิตของชาวสะมาเรีย เชื้อสายของปุโรหิตจะกลับไปหาอาโรนน้องชายของโมเสส และนั่นคือตอนที่ฉันสูญเสียมัน ฉันเริ่มร้องไห้และน้ำตาไม่หยุดจนกว่าฉันจะออกจากยอดเขา

ฉันรู้สึกว่าฉันได้พบกับสิ่งที่มีความเก่าแก่มีพลังและเป็นความจริง ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่ไปยังเทือกเขาศักดิ์สิทธิ์ Gerizim คือคริสเตียนซึ่งเป็นที่มาของคำสอนในพระคัมภีร์ใหม่และความจริงที่ว่าชาวสะมาเรียยังคงพูดภาษาฮีบรูโบราณที่พระเยซูตรัส ตามประเพณีของไบเบิลอิสราเอลแบ่งออกเป็น 12 เผ่าและชาวอิสราเอลซามารีตานบอกว่าพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากสามคน: Menasseh เอฟราอิมและเลวี หลังจากอพยพจากอียิปต์และ 40 ปีของการเดินไปโยชูวานำชาวอิสราเอลไปยังภูเขา Gerizim ที่นั่นเขาได้รวมกลุ่มชนเผ่าไว้กับพิธีซึ่งรวมถึงพรสำหรับภูเขา Gerizim (ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นภูเขาแห่งความสุข) และคำสาปแช่งสำหรับ Mount Ebal (ภูเขาแห่งคำสาป)