ประเทศไทยไม่เคยขาดแคลนความคิดริเริ่มด้านการศึกษา

นักการเมืองด้านการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลธาดารุ่งเรืองเกียรติกล่าวว่าอนาคตในอนาคตของเธอจะเน้นเรื่องต่างๆเช่นการฝึกอบรมครูที่ดีอุปกรณ์ที่ดีสำหรับโรงเรียนอาชีวศึกษาและทำให้กระทรวงศึกษาธิการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นายสมเกียรติตั้งกิจวณิชย์ประธาน TDRI กล่าวว่าประเทศไทยไม่เคยขาดแคลนความคิดริเริ่มด้านการศึกษา

แต่เป็นลักษณะของนโยบายเหล่านี้ที่เป็นปัญหา เขากล่าวว่านโยบายส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เรียกว่าคนที่ได้รับความเร็วอย่างรวดเร็วซึ่งมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากในช่วง 20 ปีที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้เห็นรัฐมนตรีและนโยบาย 21 ฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อรัฐมนตรีคนใหม่เข้ารับตำแหน่ง เราต้องการให้พรรคการเมืองมารวมตัวกันและปฏิญาณว่าจะดำเนินการปฏิรูปด้านการศึกษาต่อไปตั้งแต่เริ่มต้นของการบริหารใหม่