การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน

ด้วยความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งกัมพูชาได้สร้างเรื่องราวความสำเร็จของตัวเองขึ้นเพื่อเปลี่ยนระบบการศึกษาที่แยกส่วนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น มันทำงานในระดับใหญ่ ตอนนี้ราชอาณาจักรภูมิใจกับอัตราการรู้หนังสือมากกว่าร้อยละ 77 เป็นพยานถึงความสำเร็จของตนการปฏิรูปการศึกษาที่ยาวนานนับสิบปีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนการเพิ่มงบประมาณด้านการศึกษา

การจัดบุคลากรและทรัพยากรที่ดีขึ้นและการใช้นโยบายเช่นแผนการศึกษายุทธศาสตร์การศึกษา 2014-2018 เป็นหัวใจหลักในการขยายการศึกษา วันนี้นักเรียนกว่าพันคนจากชนบทห่างไกลไปยังเมืองต่างๆมีการศึกษาฟรีทุกปี ในขณะที่สถาบันเอกชนแข่งขันกับโรงเรียนของรัฐและมหาวิทยาลัยเพื่อการลงทะเบียน