กลไกภูมิคุ้มกันแบบปรับตัวในแบคทีเรีย

การเกิดความผิดปกติของการเกิดบาดแผลการรักษาบาดแผลการปลูกถ่ายและอื่น ๆ ถูกค้นพบว่าเป็นกลไกภูมิคุ้มกันแบบปรับตัวในแบคทีเรีย ก่อนการพัฒนาเทคนิค CRISPR การแก้ไขยีนเป็นงานที่เข้มข้นและ จำกัด เฉพาะห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือชีววิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง การแก้ไขยีนกำลังปฏิวัติศักยภาพของการบำบัดด้วยยีน

เนื่องจากความเรียบง่ายความเฉพาะเจาะจงประสิทธิภาพต้นทุนต่ำและความเก่งกาจ การใช้งานที่มีศักยภาพของ CRISPR เป็นจำนวนมากและแน่นอนจะส่งผลกระทบต่อการทำศัลยกรรมพลาสติกและคราฟท์ ผู้เขียนได้หารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญบางส่วนที่ CRSIPR มีนัยที่จะคาดการณ์ได้สำหรับการทำศัลยกรรมพลาสติก การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยใช้เทคนิค CRISPR ได้นำไปสู่ข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาของกะโหลกศีรษะ CRISPR ช่วยให้สามารถทราบถึงการกลายพันธุ์ของยีนได้อย่างรวดเร็วและอาจนำไปสู่ความสามารถในการแก้ไขการกลายพันธุ์และป้องกันการเกิดปากแหว่งเพดานปากแหว่ง